Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleklerini yapan insanlar, günlük faaliyetleri sırasında yaptıkları yanlış bir davranış ya da hareket yüzünden, beklemedikleri bir anda sıkıntı yaşayabilirler. Bu davranış veya hareketleri, istemeden de olsa üçüncü kişilerin ölümüne, sakatlanmasına veya yaralanmasına neden olabilir. Ayrıca üçüncü kişilerin mallarının ve eşyalarının zarar görmesine yol açabilir. Her ne şekilde olursa olsun, bütün sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararların güvence altına alınmasını sağlayan bir sigorta çeşididir.

Sigorta sektöründe sorumluluk sigortaları iki şekilde yapılmaktadır. Bir kısım sorumluluk sigortalarının yaptırılmasını yasalar, yönetmelikler ve bazı mevzuat hükümleri zorunlu tutmuştur. Bazı mesleki faaliyetler, diğerlerine göre çok daha fazla insan yaşımını ve çevreyi olumsuz etkilediğinden bu meslekleri yapan insanlar ve işyeri sahipleri zorunlu sorumluluk sigortasını yaptıracaklardır.

Bir kısım sorumluluk sigortalarını yaptırmak ise, daha çok, mesleklerini yapan insanların ve işyeri sahiplerinin, faaliyetleri sırasında kendilerini daha rahat hissetmeleri, işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için yaptırılır ve zorunlu tutulmamıştır. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarını yaptırmak ya da yaptırmamak tamamen meslekleri yapan kişilerin ve işyeri sahiplerinin tercihine bırakılmıştır.

Bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında yer alan avukat mesleki sorumluluk sigortası da, isteğe bağlı sorumluluk sigortalarının bir çeşididir.

Gelelim en uygun avukat mesleki sorumluluk sigortası hangisidir sorusuna. Bir kere bu sigorta yaptırılırken risklerin doğru belirlenmiş olması en önemli konudur. Bir hizmetin verilmesi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler, hareketler, çalıştırılan insanlar ve üçüncü kişilerle ilişkiler ve benzeri bütün aşamalar gözden geçirilmeli ve doğru bir risk analizi yapılmalıdır. Gereksiz riskler için güvence talep etmek gereksiz yere prim ödemek demektir.

İkinci önemli konu da avukat mesleki sorumluluk sigortasının kapsamını iyi bilmektir. Mesleki sorumluluk sigortası genel şartları içinde bulunan avukatlık mesleki sorumluluk sigortası klozunda bu sigortanın kapsamı şu şekilde belirlenmiştir:

  • Poliçede belirlenmiş koşullara bağlı olarak, avukatın, mesleki faaliyeti sırasında görevini gerektiği şekilde yapmamış olmasından doğan zararlar
  • Avukatın müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemiş olmasından doğan zararlar
  • Avukatın diğer kusurlu davranışlarının neden olduğu zararlar

Bu sayılan durumlarda avukatların karşı karşıya kalacağı ve ödemek zorunda olacakları tazminat tutarları avukatlık mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmış olacaktır. Eğer ek güvence alınmışsa avukatın bir dava yüzünden ödeyeceği yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de poliçede belirlenmiş limitler içinde güvence altındadır. Ancak müvekkile ait sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması yüzünden ortaya çıkacak zararlar güvence kapsamı dışındadır.

Avukat mesleki sorumluluk sigortasının kapsamadığı durumların da sigorta yaptırılırken iyi anlaşılmış olması gerekir. Sigortanın kapsamının net olarak anlaşılmış olması, sonradan gereksiz tartışmalara girmemek için yerinde olacaktır.

Bu arada ek prim ödenmek suratiyle aşağıdaki durumlar da avukat mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınabilir:

  • Ülkemiz mevzuatı dışındaki yasalar çerçevesinde yapılacak tazminat talepleri
  • Avukatın yanında çalışan ve hareketlerinden sorumlu oldukları kişilerin bilerek yaptıkları hareketlerinden kaynaklanan tazminat talepleri
  • Yabancı ülke mevzuatının yanlış anlaşılması veya uygulanması ya da bu mevzuata uyulmaması yüzünden doğan tazminat talepleri.

Sigorta şirketi, riskin doğması durumunda ortaya çıkan zararları, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar ödemek zorundadır. Bu yüzden en uygun avukat mesleki sorumluluk sigortası yaptırılırken, sigorta bedelinin de doğru ve gerçekten zararı karşılayacak boyutta tesbit edilmiş olması önemlidir. Bu tutar yüksek tutulursa anlamsız şekilde yüksek prim ödenir. Düşük tutulursa bir hasar durumunda riskler güvencesiz kalabilir.

 

Avukat mesleki sorumluluk sigortalarının verdiği güvence çeşitleri, kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. En uygun avukat mesleki sorumluluk sigortası edinmek için bu gereklidir.