Doktor Mesleki Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri ve mesleklerini yapan insanlar, günlük faaliyetleri sırasında yaptıkları yanlış bir davranış ya da hareket yüzünden, beklemedikleri bir anda sıkıntı yaşayabilirler. Bu davranış veya hareketleri, istemeden de olsa üçüncü kişilerin ölümüne, sakatlanmasına veya yaralanmasına neden olabilir. Ayrıca üçüncü kişilerin mallarının ve eşyalarının zarar görmesine yol açabilir. Her ne şekilde olursa olsun, bütün sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararların güvence altına alınmasını sağlayan bir sigorta çeşididir.

Sigorta sektöründe sorumluluk sigortaları iki şekilde yapılmaktadır. Bir kısım sorumluluk sigortalarının yaptırılmasını yasalar, yönetmelikler ve bazı mevzuat hükümleri zorunlu tutmuştur. Bazı mesleki faaliyetler, diğerlerine göre çok daha fazla insan yaşımını ve çevreyi olumsuz etkilediğinden bu meslekleri yapan insanlar ve işyeri sahipleri zorunlu sorumluluk sigortasını yaptıracaklardır.

Bir kısım sorumluluk sigortalarını yaptırmak ise, daha çok, mesleklerini yapan insanların ve işyeri sahiplerinin, faaliyetleri sırasında kendilerini daha rahat hissetmeleri, işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için yaptırılır ve zorunlu tutulmamıştır. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarını yaptırmak ya da yaptırmamak tamamen meslekleri yapan kişilerin ve işyeri sahiplerinin tercihine bırakılmıştır.

Bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında yer alan doktor mesleki sorumluluk sigortası da, isteğe bağlı sorumluluk sigortalarının bir çeşididir.

Gelelim en uygun doktor mesleki sorumluluk sigortası hangisidir sorusuna. Bir kere bu sigorta yaptırılırken risklerin doğru belirlenmiş olması en önemli konudur. Bir hizmetin verilmesi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler, hareketler, kullanılan malzemeler, araçlar, çalıştırılan insanlar ve üçüncü kişilerle ilişkiler ve benzeri bütün aşamalar gözden geçirilmeli ve doğru bir risk analizi yapılmalıdır. Gereksiz riskler için güvence talep etmek gereksiz yere prim ödemek demektir.

İkinci önemli konu da doktor mesleki sorumluluk sigortasının kapsamını iyi bilmektir. Genel olarak bakıldığında sorumluluk sigortası, şu durumları kapsamaktadır:

  • Doktorların görevini gerektiği gibi yapmamasından doğan zararlar
  • Doktorların hastalarına karşı özen borcunu yerine getirmemesinden doğan zararlar
  • Doktorların hastalarına kusurlu davranışları yüzünden doğan zararlar
  • Doktorların hastalarına kusurlu davranışları yüzünden yakında ödemek zorunda kalacakları zararlar

Bu sayılan durumlarda doktorların karşı karşıya kalacağı ve ödemek zorunda olacakları tazminat tutarları doktor mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmış olacaktır. Eğer ek güvence alınmışsa doktorun bir dava yüzünden ödeyeceği yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de poliçede belirlenmiş limitler içinde güvence altındadır.

Bunun yanında doktor mesleki sorumluluk sigortasının kapsam dışında tuttuğu durumlar şunlardır:

  • Doktorların etik olmayan davranışları yüzünden doğan zararlar
  • Doktorların kasıtlı hareketleri yüzünden doğan zararlar
  • Doktorların işlerini yaparken alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulundukları için doğan zararlar
  • İlk yardım ve acil müdahaleler dışında meslekten geçici menedilen doktorların yaptığı tedavi ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan zararlar

Bu sayılan durumlarda sigorta şirketleri ortaya çıkan zararı ödemezler.

İşte doktor mesleki sorumluluk sigortası yaptırılırken bu sigortanın kapsamının net olarak anlaşılmış olması, sonradan gereksiz tartışmalara girmemek için yerinde olacaktır.

Sigorta şirketi, riskin doğması durumunda ortaya çıkan zararları, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar ödemek zorundadır. Bu yüzden en uygun doktor mesleki sorumluluk sigortası yaptırılırken, sigorta bedelinin de doğru ve gerçekten zararı karşılayacak boyutta tesbit edilmiş olması önemlidir. Bu tutar yüksek tutulursa anlamsız şekilde yüksek prim ödenir. Düşük tutulursa bir hasar durumunda riskler güvencesiz kalabilir.

 

Doktor mesleki sorumluluk sigortalarının verdiği güvence çeşitleri, kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. En uygun doktor mesleki sorumluluk sigortası edinmek için bu gereklidir.