Havacılık Sigortaları

Hava alanı işleten kişi ve kuruluşlar, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan durumlardan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlardan sorumludurlar. Havacılık sigortaları bu kişi ve kuruluşların çeşitli faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve üçüncü kişilerin göreceği bedensel veya maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Çeşitli türleri olan havacılık sigortaları, hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin ürün yelpazesinde yer almaktadır ve genel olarak havacılık sigortaları aşağıda sayılan güvencelerden hepsini birden ya da ayrı ayrı sağlamaktadır:

 • Hava taşıtları tekne (gövde) sigortaları: Bu sigorta hava aracını işleten kişi veya kuruluş tarafından, sahibi tarafından, kiracısı olan veya zilyetine sahip olan kişi veya kuruluş tarafından yaptırılabilir. Bu sigortanın sağladığı güvence, aracın yerde dururken veya pist üzerinde hareket halindeyken ya da uçuşu sırasında ortaya çıkan herhangi bir nedenle meydana gelen zararlardır.
 • Hava taşıtları, üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları: Hava aracının işletilmesi sırasında ya da hava aracından herhangi bir cismin düşmesi ile kaynaklanan durumlar aracı işleten kişi veya kuruluşun yasal olarak sorumluluğunu gerektirmektedir. İşte bu durumlarda üçüncü kişilerin canına ya da malına gelecek zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.
 • Yolcu sorumluluk sigortaları: Uçakta biletli olarak uçuş yapan yolcuların herhangi bir kaza yüzünden uğrayacakları ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararlar, aracı işleten kuruluşun yasal sorumlulukları içinde bu sigorta ile güvence altına alınır. Burada söz konusu olan güvence yolcunun uçağa binmesi ile başlar, uçuş süresi ve yolcunun inmesine kadar devam eder. Hatta yolcuların işletmeci tarafından kendi araçları ile terminalden alınarak hava alanına götürülmesi ve varış noktalarında yine hava alanından alınarak terminale kadar götürülmesi sürelerini de kapsayabilir.
 • Yük ve posta sorumluluk sigortası: Hava aracını işleten kişi veya kuruluşun uçak ile taşınmak üzere teslim aldığı mallar üzerindeki yasal sorumluluğu bu sigorta ile güvence altına alınır.
 • Yolcu ve uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortaları: Uçak yolcuları ve uçuş ekibinin herhangi bir kaza yüzünden göreceği, ölüm, kalıcı şekilde tam sakatlık hali ve tedavi giderleri gibi bedensel zararlar, hava aracını işleten kişi veya kuruluşun sorumluluğundadır ve bu zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.
 • Pilotlar için lisans kaybı sigortası: Bu sigorta poliçesi alındığında uçuş lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilot, sigorta süresi içinde herhangi bir şekilde yaralanmak suretiyle bedensel bir zarar görür ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz hale gelirse, bu sigorta bu durumda güvence sağlamaktadır.
 • Havalimanı işleticisi sorumluluk sigortaları: Devletin olsun, yerel veya özel idarelerin olsun hava alanı sahipleri veya işleticileri, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan, uçakların, uçak yolcularının ya da üçüncü kişilerin bedensel veya maddi zararlarını karşılamakla sorumludurlar. Genel sorumluluk sigortası türünde olan bu sigorta çeşidinde genel olarak şu riskler güvence altına alınmaktadır:
  • Hava alanında görev yapan tüm çalışanların faaliyetleri sırasında ve kontrol kulesi tarafından yanlış veya yanıltıcı talimat verilmesinden doğan zararlar
  • Hava alanında teslim alınan uçaklar ile bu uçakların donanımına gelecek maddi zararlar
  • Uçaklara yapılan çeşitli hizmetlerden doğabilecek bedensel ve maddi zararlar

Yukarıda sayılan güvencelerin dışında, havacılık sigortaları, bazı riskleri daha ek prim ödenmek suretiyle güvence altına alabilir:

 • Poliçede istisna edilen bölgelere yapılacak uçuşlar
 • Terör, uçak kaçırmayla ilgili sorumluluk riskleri
 • Yedek parça

 

Görüldüğü gibi havacılık sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmakta ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Havacılık sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.