Hava Taşıtları Tekne Gövde Sigortaları

Bilindiği gibi hava alanı işleten kişi ve kuruluşlar, işleri ile ilgili faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan olaylardan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlardan sorumludurlar. Havacılık sigortaları da bu kişi ve kuruluşların çeşitli faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve üçüncü kişilerin göreceği bedensel ya da maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Havacılık sigortalarının çeşitli türleri bulunmaktadır. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin ürün yelpazelerinde de havacılık sigortaları bulunmaktadır. Havacılık sigortaları genel olarak hava araçlarının uçuşları sırasında olsun, pistte bekledikleri sürede olsun, bir kaza sonucunda göreceği maddi hasarları, veya hava aracında bulunan yolcuların göreceği ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararları ya da havada uçuşları sırasında hava aracından düşen parçalar yüzünden üçüncü kişilerin göreceği zararları güvence altına almaktadır.

Havacılık sigortaları esas olarak aşağıda sayılan güvencelerden hepsini birden sağlayabileceği gibi, ayrı ayrı da yapılabilir, birkaçı birarada da yapılabilir:

  • Hava taşıtları tekne (gövde) sigortaları: Bu sigorta ile hava aracı yerde dururken veya pist üzerinde hareket ederken ya da uçuşu sırasında meydana gelen hasarlar güvence altına alınır.
  • Hava taşıtları, üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları: Hava aracının uçuşu sırasında ya da hava aracından herhangi bir cismin düşmesi sonucunda üçüncü kişilerin canına ya da malına gelecek zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.
  • Yolcu sorumluluk sigortaları: Bu sigorta, uçakta biletli olarak uçuş yapan yolcuların bir kaza durumunda uğrayacakları ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararları güvence altına alır.
  • Yük ve posta sorumluluk sigortası: Bu sigorta, uçağa taşınmak üzere teslim alınan mallarda meydana gelecek zararlar güvence altına alır.
  • Yolcu ve uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortaları: Hem uçak mürettebatının hem de yolcuların herhangi bir kaza durumunda göreceği, ölüm, sakatlık hali ve tedavi giderleri gibi bedensel zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.
  • Pilotlar için lisans kaybı sigortası: Bu sigorta ile, uçuş lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun bir şekilde bedensel zarar görmesi ve lisansını kullanamaması durumu güvence altında alınmaktadır.
  • Havalimanı işleticisi sorumluluk sigortaları: Resmi ya da özel hava alanı sahipleri veya işleticilerinin, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çeşitli bedensel veya maddi zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.

Elbette havacılık sigortalarının sağladığı güvenceler bunlarla sınırlı değildir. Bir kısım riskler daha, ek prim ödenmek suretiyle güvence altına alabilir.

Şimdi hava taşıtları tekne (gövde) sigortaları konusuna biraz eğilelim. Burada söz konusu olan hava araçları uçaklar ve helikopterlerdir. Bu yüzden bir kısım sigorta şirketleri bu tür sigortaya uçak ve helikopter sigortası da demektedir. Uçak veya helikopterlerin uçuşları sırasında veya iniş ve kalkışları sırasında, pistte hareket halinde bulundukları sırada, hatta pistte park edilmiş durumda bulunurlarken, meydana gelen bir kaza yüzünden ortaya çıkan hasarlar hava taşıtları tekne (gövde) sigortaları ile güvence altına alınır. Bu sigorta uçak veya helikopteri işleten kişi veya kuruluşlar tarafından yaptırılabileceği gibi, bu hava araçlarının sahibi veya kiracısı olan kişi veya kuruluşlar tarafından da yaptırılabilir.

Hava taşıtları tekne (gövde) sigortaları bir kaza sırasında uçak veya helikopterin gövdelerinde veya gövdeye takılı durumda bulunan motor veya diğer parçalarında meydana gelecek hasarları güvence altına alır. Ancak ek prim ödenmek suretiyle uçak veya helikopterin yedek parçaları, yedek motorları ve benzer ekipmanları güvence altına alınabilir.

 

Aslında havacılık sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapıldığı için hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu yüzden hava taşıtları tekne (gövde) sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.