Yük ve Posta Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetleri sırasında hareketleri ve fiilleri ile bazı zararlara neden olabilirler ya da beklenmedik bir kaza durumunda üçüncü kişilerin mallarına ve canlarına zarar verebilirler. Bu durumlardan da işyeri sahipleri sorumlu tutulurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına almaktadır.

Hava alanı işleten kişi ve kuruluşlar da işleri ile ilgili olarak uçuş ve taşımacılık faaliyetlerini yaparlarken, bu sıradaki hareketleri ve fiilleri yüzünden ortaya çıkan olaylardan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlardan sorumludurlar. Havacılık sigortaları da bu kişi ve kuruluşların çeşitli faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ve üçüncü kişilerin göreceği bedensel ya da maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Havacılık sigortalarının çeşitli türleri bulunmaktadır. Hemen hemen bütün sigorta şirketlerinin ürün yelpazelerinde de havacılık sigortaları yer almaktadır. Havacılık sigortaları genel olarak uçak, helikopter ve benzeri hava araçlarının uçuşları sırasında olsun, pistte bekledikleri sürede olsun, bir kaza sonucunda göreceği maddi hasarları, veya hava aracında bulunan yolcuların göreceği ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararları ya da havada uçuşları sırasında hava aracından düşen parçalar yüzünden üçüncü kişilerin göreceği zararları güvence altına almaktadır.

Havacılık sigortaları esas olarak aşağıda sayılan güvencelerden hepsini birden sağlayabilir. Bunun yanında bu güvencelerden her biri için ayrı ayrı ya da birkaç güvenceyi biraraya getiren havacılık sigortaları da yapılabilir:

  • Hava taşıtları tekne (gövde) sigortaları: Bu sigorta ile hava aracı yerde dururken veya pist üzerinde hareket ederken ya da uçuşu sırasında meydana gelen hasarlar güvence altına alınır.
  • Hava taşıtları, üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları: Hava aracının uçuşu sırasında ya da hava aracından herhangi bir cismin düşmesi sonucunda üçüncü kişilerin canına ya da malına gelecek zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.
  • Yolcu sorumluluk sigortaları: Bu sigorta, uçakta biletli olarak uçuş yapan yolcuların bir kaza durumunda uğrayacakları ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararları güvence altına alır.
  • Yük ve posta sorumluluk sigortası: Bu sigorta, uçağa taşınmak üzere teslim alınan mallarda meydana gelecek zararlar güvence altına alır.
  • Yolcu ve uçuş ekibi koltuk ferdi kaza sigortaları: Hem uçak mürettebatının hem de yolcuların herhangi bir kaza durumunda göreceği, ölüm, sakatlık hali ve tedavi giderleri gibi bedensel zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.
  • Pilotlar için lisans kaybı sigortası: Bu sigorta ile, uçuş lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilotun bir şekilde bedensel zarar görmesi ve lisansını kullanamaması durumu güvence altında alınmaktadır.
  • Havalimanı işleticisi sorumluluk sigortaları: Resmi ya da özel hava alanı sahipleri veya işleticilerinin, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çeşitli bedensel veya maddi zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.

Elbette havacılık sigortalarının sağladığı güvenceler bunlarla sınırlı değildir. Bir kısım riskler daha, ek prim ödenmek suretiyle güvence altına alabilir.

Şimdi yük ve posta sorumluluk sigortaları konusuna biraz eğilelim. Uçak, helikopter veya benzeri bir hava aracını işleten kişi veya kuruluşlar, sadece yolcu değil çeşitli malları da taşımak üzere uçağa alabilirler. Özellikle ihracat ve ithalat yapan firmaların çokça tercih ettiği bir yoldur havayolu taşımacışığı. İşte hava araçları ile taşınmak üzere teslim alınan bu mallar bir şekilde zarar görmesi durumunda bu hava aracını işleten kişi veya kuruluşlar bu zararlar yüzünden yasal sorumluluk taşırlar. Sigorta şirketleri yük ve posta sorumluluk sigortaları ile bu sorumlulukları güvence altına alırlar.

 

Aslında havacılık sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapıldığı için hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu yüzden yük ve posta sorumluluk sigortalarının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.