Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunlumu

Hekimlik, avukatlık, sigorta acenteliği, muhasebecilik, mali müşavirlik ve benzeri meslekleri yapan kişiler, Borçlar Kanunu açısından serbest meslek sahibi olarak kabul edilirler ve bu tür meslekleri yapan kişi ve kuruluşlar, yaptıkları işin sonuçlarından ve etkilerinden sorumludurlar. İşlerini özenle yapmak durumunda olan bu meslek sahipleri faaliyetleri sırasında bir şekilde müşterilerine zarar verdiklerinde bu zararları ödemekle yükümlüdürler. Gösterecekleri bu özenin bir gereği olarak da her türlü olumsuz sonuca karşı önlemlerini almış olmaları gerekmektedir.

Hekim mesleki sorumluluk sigortaları, işte meslek sahibi kişilerin ve işyeri sahiplerinin, bir tazminat talebi ile karşılaşmaları durumlarda, bu sorumluklarını güvence altına almaktadır. Elbette burada önemli olan konu, meslek sahiplerinin istekleri dışında ortaya çıkan ve yaralanma, sakatlanma veya ölüm ile sonuçlanan bir bedensel zararın ya da maddi bir hasarın meydana gelmiş olmasıdır. Bu durumda üçüncü kişiler tarafından yapılacak tazminat talepleri sigorta şirketi tarafından üstlenmiş olmaktadır. Bu şekilde bu meslekleri yapan kişi ve kuruluşlar, daha fazla işlerine odaklanabilmekte, işlerini geliştirme ve büyütme konusunda daha rahat hareket edebilmektedir.

Bunun yanında sorumluluk sigortaları ile, işyeri sahiplerinin haksız taleplere karşı savunmaları da güvence alınmış olmaktadır. Bir dava açılması durumunda, sigorta poliçesinin öngördüğü limitler içinde davanın takibine ve yönlendirmesine sigorta şirketi de katılmaktadır. Yapılacak dava masrafları ile avukatlık ücretleri de sigorta şirketi tarafından ödenir. Bütün bu özellikleri ile hekim mesleki sorumluluk sigortaları çağın gereklerine uygun bir sigorta şeklidir.

Uygulamada sorumluluk sigortaları, zorunlu ve isteğe bağlı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bir kısım işyerleri için sorumluluk sigortalarının yaptırılması yasalar ve yönetmelikler gereğince zorunludur. Bir kısmı işyeri sahipleri içinse sorumluluk sigortalarının yaptırılması isteğe bağlıdır.

Bir kısım sorumluluk sigortalarının yaptırılması, o mesleklerin yapılması sırasında ciddi olarak insan yaşamını ve çevreyi ilgilendiren faaliyetler vardır. Bir riskin gerçekleşmesi durumunda insanlar ölüm veya yaralanma gibi bedensel zararlar, ya da maddi hasarlar ile karşı karşıya kalabilir. Örneğin, denizyolu yolcu taşımacılığı yapanlar, tüpgaz üretim, dolum ve perakende satışı ile uğraşanlar, tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık işleri yapanlar, kıyı tesisleri işletenler ya da hekimlik ve diş doktorluğu gibi mesleki faaliyetler bu guruba girer. Bu tür faaliyetler için sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunludur.

Ancak bir de isteğe bağlı olarak yaptırılan sorumluluk sigortaları vardır. Bu sigortalar mesleklerini yapan insanların ve işyeri sahiplerinin, faaliyetleri sırasında kendilerini daha rahat hissetmeleri, işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için yaptırılmaktadır. İşletme ve ürün sorumluluk sigortası, tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası, üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası, işveren sorumluluk sigortası, asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası bunlar arasındadır. Hekim mesleki sorumluluk sigortaları da isteğe bağlı olarak yaptırılan sorumluluk sigortalarından biridir. Hekim mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak ya da yaptırmamak konusunda hekimler serbesttirler.

Ancak herşeye rağmen hekim mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak serbest olsa da çağdaş bir güvence sunduklarından yaptırılması işyeri sahiplerinin lehine olacaktır. Beklenmedik zamanlarda işlerin ters gitmesi ve sıkıntılı durumların yaşanması olmadık şey değildir. Herşey yolunda giderken sorun yoktur ama aksi durumda üçüncü kişilerle sıkıntı yaşamamak için mesleki sorumluk sigortası sahibi olmak önemlidir.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Hekim mesleki sorumluluk sigortalarının da hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı bıraktığı, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.