Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası

Yaşam aksi tesadüfler ve beklenmedik olaylarla doludur. Beklenmedik bir anda beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir ve bir anda işler tersine dönebilir. İşyeri sahipleri ve mesleklerini yapan insanlar faaliyet alanları ile ilgili olarak kötü bir durum ile karşılaşmamak için her türlü önlemi mutlaka almışlardır. Bu yüzden de kendilerinden emin faaliyetlerini sürdürüyor olabilirler. İşin doğrusu herşey yolunda gidiyorsa, ters bir durum olmadıkça zaten bir sorun yoktur. Ancak yaşamda aksi tesadüfler ve beklenmedik olaylar yok değil. Beklenmedik bir anda beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir ve bir anda işler tersine dönebilir. Bu yüzden de üçüncü kişiler zarar görmüş olabilir.

İşte bu noktada sigortacılık bilinci devreye giriyor. Mesleklerini yapan insanlar ve işyeri sahipleri, yaptıkları faaliyetler ve hareketler yüzünden ortaya çıkan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar verirse, bunun sonuçlarından sorumludur. Her ne şekilde doğmuş olursa olsun sorumluluk sigortaları bu zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Burada önemli olan işyeri sahibinin isteği dışında ortaya çıkan ve yaralanma, sakatlanma veya ölüm ile sonuçlanan bir bedensel zararın ya da maddi bir hasarın meydana gelmiş olmasıdır. Sonuçta işyeri sahibi üçüncü kişilerin tazminat talepleri ile karşı karşıyadır ve bu sorumluluğu sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.

Bir kısım sorumluluk sigortalarının yaptırılmasını yasalar ve yönetmelikler zorunlu tutmuştur. Bazı mesleki faaliyetler, diğerlerine göre çok daha fazla insan yaşımını ve çevreyi olumsuz etkilediğinden bu meslekleri yapan insanlar ve işyeri sahipleri zorunlu sorumluluk sigortasını yaptıracaklardır. Bir kısım sorumluluk sigortalarını yaptırmak ise, mesleklerini yapan insanların ve işyeri sahiplerinin, faaliyetleri sırasında kendilerini daha rahat hissetmeleri, işlerini daha rahat koşullarda yapmaları ve geliştirmeleri için yaptırılır ve zorunlu tutulmamıştır. İsteğe bağlı sorumluluk sigortalarını yaptırmak ya da yaptırmamak tamamen meslekleri yapan kişilerin ve işyeri sahiplerinin tercihine bırakılmıştır.

Bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında yer alan mühendis mesleki sorumluluk sigortası da, isteğe bağlı sorumluluk sigortalarının bir çeşididir.

Gelelim en uygun mühendis mesleki sorumluluk sigortası hangisidir sorusuna. Bir kere bu sigorta yaptırılırken risklerin doğru belirlenmiş olması en önemli konudur. Bir hizmetin verilmesi sırasında gerçekleştirilen faaliyetler, hareketler, kullanılan malzemeler, araçlar, çalıştırılan insanlar ve üçüncü kişilerle ilişkiler ve benzeri bütün aşamalar gözden geçirilmeli ve doğru bir risk analizi yapılmalıdır. Gereksiz riskler için güvence talep etmek gereksiz yere prim ödemek demektir.

İkinci önemli konu da mühendis mesleki sorumluluk sigortasının kapsamını iyi bilmektir. Genel olarak bakıldığında sorumluluk sigortası, şu durumları kapsamaktadır:

  • Mühendislerin görevini gerektiği gibi yapmamasından doğan zararlar
  • Mühendislerin müşterilerine karşı özen borcunu yerine getirmemesinden doğan zararlar
  • Mühendislerin müşterilerine kusurlu davranışları yüzünden doğan zararlar
  • Mühendislerin müşterilerine kusurlu davranışları yüzünden yakında ödemek zorunda kalacakları zararlar

Bu sayılan durumlarda mühendislerin karşı karşıya kalacağı ve ödemek zorunda olacakları tazminat tutarları mühendis mesleki sorumluluk sigortası ile güvence altına alınmış olacaktır.

Bunun yanında mühendis mesleki sorumluluk sigortası şu sayılan durumları kapsam dışında tutar ve ortaya çıkan zararı ödemez:

  • Mühendislerin etik olmayan davranışları yüzünden doğan zararlar
  • Mühendislerin kasıtlı hareketleri yüzünden doğan zararlar
  • Mühendislerin işlerini yaparken alkol veya uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulundukları için doğan zararlar

Sigorta şirketi, riskin doğması durumunda ortaya çıkan zararları, poliçede yazılı sigorta tutarına kadar ödemek zorundadır. Bu yüzden en uygun mühendis mesleki sorumluluk sigortası yaptırılırken, sigorta bedelinin de doğru ve gerçekten zararı karşılayacak boyutta tesbit edilmiş olması önemlidir. Düşük tutulursa bir hasar durumunda riskler güvencesiz kalabilir.

 

Mühendis mesleki sorumluluk sigortalarının verdiği güvence çeşitleri, kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır. En uygun mühendis mesleki sorumluluk sigortası edinmek için bu gereklidir.