Mühendis Mesleki Sorumluluk Sigortası Nasıl Yapılır

Mesleklerini serbest olarak yapan birçok çalışan var: avukatlar, doktorlar, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, sigorta acenteleri ve benzeri meslekler. Borçlar Kanunu, bu tür işleri yapan meslek sahiplerine, işlerini özenle yapmak sorumluluğu yüklemiştir. Bu meslek sahipleri hizmet üretmektedirler ve verdikleri hizmet sırasında istemeyerek de olsa hizmet verdikleri kişilere zarar vermiş olabilirler.

Örneğin bir muhasebeci veya yeminli mali müşavir, muhasebe işlerini üzerine aldıkları kişi veya kuruluşların işlemlerini yaparken dikkatsiz davranabilir ve müşterilerinin zarara girmelerine neden olabilirler. Bu durum da mesleki bir sorumluluktur ve sorumluluğunu yerine getirmemiş olmaları yüzünden müşterilerinin tazminat talebi ile karşı karşıya kalabilirler.

Aynı şekilde avukatlar da savunmasını üzerine aldıkları kişi veya kuruluşları savunurlarken, belki de dikkate almaları gereken bir süreyi geçirmiş olabilir ve müvekkilinin davayı kaybetmesine neden olabilirler. Bu durum mesleki bir sorumluluktur ve sorumluluğunu yerine getirmemiş olmaları yüzünden müvekkilinin tazminat talebi ile karşı karşıya kalabilirler.

Mühendis mesleki sorumluluk sigortaları, işte mesleklerini yapan bu ve benzeri insanların ya da işyeri sahiplerinin, işlerini yaptıkları sırada üçüncü kişilere verdikleri zararlar yüzünden onların tazminat taleplerini karşılamak amacıyla yapılan ve yaptırılması isteğe bağlı olan sorumluluk sigortalarının bir şeklidir.

Müşterilerinin maddi ya da bedensel gördükleri zararlar karşılığında yaptıkları tazminat talepleri, mühendis mesleki sorumluluk sigortaları ile güvence altına alınmış olmaktadır.

Mühendis mesleki sorumluluk sigortası nasıl yapılır konusuna gelince. Bir kere az önce sözedildiği gibi mühendis mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorunluluğu yoktur. Bu sigorta daha çok, mühendislerin işlerini yaptıkları sırada kendilerini daha rahat hissetmelerine, işlerini daha rahat koşullarda yapmalarına ve geliştirmelerine, risk endişesi duymadan işlerini yapmalarına fırsat tanıyan çağdaş bir sigorta şeklidir.

Bugün bütün sigorta şirketlerinin ürünleri arasında mühendis mesleki sorumluluk sigortaları bulunmaktadır. Bu açıdan hangi sigorta şirketinden bu poliçenin alınacağına karar verilirken, poliçe priminin ne olacağından daha çok üzerinde durulması gereken asıl nokta, o sigorta şirketinin müşteriye hangi yollardan destek olacağının bilinmesidir. Sigorta şirketi, mesleki risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi konusunda ne kadar destek olacaktır? Olası risklerin önlemesi konusunda, yasal olarak veya organizasyonel açıdan ya da teknik olarak risk kaynaklarının belirlenmesi, azaltılması ve yok edilmesi için bir danışmanlık hizmeti verecek midir? Sorumluluk sigortasının kapsamı ve güvenceleri çok açık olarak açıklanmakta mıdır? Riskin gerçekleşmesi halinde hasar danışmanlığı hizmeti verecek midir?

Bütün bu sayılan hususlar sigorta şirketinin ne kadar müşterinin yanında olduğunu gösterir ve sigorta şirketi seçiminde son derece önemlidir. Riski kavramak, denetlemek ve stratejik hedeflere uygun şekilde riske hükmedebilmek için uzmanlık gerekir.

Mühendis mesleki sorumluluk sigortası yaptırılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da sigorta poliçesinin hangi zararları karşılayacağının, hangi riskleri güvence altına aldığının, hangi durumların kapsam dışında tutulduğunun çok iyi bilinmesi gerektiğidir. Aksi halde farkında olmadan bazı güvencelere sahip olmamak ve risk gerçekleştiğinde sigorta şirketi ile olmadık tartışmalara girmek kaçınılmaz olacaktır.

Burada bilinmesi gereken bir nokta da risk gruplarıdır. Risk grupları uzmanlık dallarına göre belirlenir. Mesleklerin çalışma alanlarına ve koşullarında göre belirlenen risk gruplarına göre mesleki sorumluluk teminat tutarları ve tahsil edilecek prim miktarları belirleniyor.

 

Mühendis mesleki sorumluluk sigortalarının sağladığı güvencelerin neler olduğu, hangi durumları kapsadığı, kapsam dışında tuttuğu durumların neler olduğu ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.