Sorumluluk Sigortaları

Bir işyeri sahibi, faaliyet alanı ile ilgili olarak işyerinde her türlü önlemi almış olabilir. Güven içinde faaliyetlerini yürütüyor olabilir. Herşeyin yolunda gittiği süre içinde de zaten bir sorun yoktur. Ama hayat aksi tesadüflerle ve beklenmedik olaylarla doludur. Hiç umulmayan bir anda bir şeyler ters gidebilir ve bu yüzden üçüncü kişiler zarar görebilir.

İşte bir işyeri sahibi, sorumlu olduğu faaliyetlerden ve fiillerden dolayı ortaya çıkan ya da beklenmedik bir kaza ile karşılaşılan durumlarda üçüncü kişilerin mallarına hatta canlarına bir zarar gelmişse, bundan sorumludur. Sorumluluk sigortaları bu zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Burada önemli olan işyeri sahibinin isteği dışında ortaya çıkan ve yaralanma, sakatlanma veya ölüm ile sonuçlanan bir bedensel zararın ya da maddi bir hasarın meydana gelmiş olmasıdır. Sonuçta işyeri sahibi üçüncü kişilerin tazminat talepleri ve tedavi masrafları ile karşı karşıyadır ve bu sorumluluğu sigorta şirketi üstlenmiş olmaktadır.

Sorumluluk sigortalarının bir kısmı yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Bir kısmı ise işyeri sahipleri için serbest bırakılmıştır. Hemen hemen bütün sigorta şirketleri yasaların zorunlu tuttuğu sorumluluk sigortaları türlerinin yanında, yapılması isteğe bağlı sorumluluk sigortaları türlerini de portföylerinde bulundurmaktadır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsun olmasın, işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaracak, gerçek ve çağdaş bir güvence sunan sigortalardır.

Önce yasaların zorunlu tuttuğu sorumluluk sigortalarına bakalım.

 • Denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası. Bir deniz aracı ile yolculuk sırasında, aradaki duraklamalar dahil, bir kaza meydana gelmesi halinde, bundan yolculuk yapan yolcular bedensel olarak zarar görürlerse ya da yanlarındaki eşyada bir hasar meydana gelirse, bu zararlar işletmecinin sorumluluğundadır ve bu sigorta bu zararları karşılar.
 • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası. Meslekleri gereği tehlikeli maddelerle uğraşanlar, bir kaza olması halinde, kusurları olsa da olmasa da üçüncü kişiler bedeni ve maddi zarar görürlerse, zararlar bu sigorta tarafından karşılanır.
 • Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası. Likit Petrol Gazı (LPG) tüplerini dolduran firmalar, kendi firmalarında veya bayilerinde ya da tüketiciye ulaşan tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması veya gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan bedeni ve maddi zararlar bu sigorta tarafından karşılanır.
 • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası. Kıyı tesisindeki herhangi bir olay nedeniyle, ülkenin iç suları, karasuları ve kıta sahanlığında ortaya çıkan kirlenmenin neden olduğu temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masraflar bu sigorta tarafından karşılanır.
 • Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası. Özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine yönelik yasalar çerçevesinde görevlerini yaptıkları sırada üçüncü kişilere verecekleri zararlar, bu sigorta tarafından karşılanır.
 • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası. Serbest ya da kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların, diş doktorlarının veya uzmanların mesleklerini yaptıkları sırada, son on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde verdiği zararlara karşılık tazminat talepleri ve yargılama giderleri bu sigorta tarafından karşılanır.

Şimdi de işverenin yaptırıp yaptırmamakta serbest olduğu sorumluluk sigortalarına bakalım.

 • Tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası
 • Mesleki sorumluluk sigortası
 • İşveren sorumluluk sigortası
 • Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası
 • İşletme ve ürün sorumluluk sigortası
 • Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu sigortaların hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.