İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları

Meslek ve işyeri sahipleri için en büyük tehlike birgün olmadık zamanda orta çıkan tehlikeli durumlar yüzünden faaliyetlerinin durması veya sekteye uğramasıdır. Bu durumlarda önemli bir gelir kaybı ile karşılaşmanın yanında üçüncü kişilerin zarar görmesi ve buna bağlı olarak çeşitli tazminat talepleri ile karşılaşmak da mümkündür. İşte bu sorumlulukların sigortalanması ile sigorta şirketleri sorumluluk riskini üzerine alarak meslek ve işyeri sahiplerinin kendi işine daha rahat yoğunlaşmasına fırsat yaratmış olur.

Genel olarak meslek ve işyeri sahipleri, kendi alanlarında faaliyet gösterirken sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bütün önlemleri alacaklardır. Yine de bu sorumlulukların sigortalanması işyeri sahiplerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sayede mesleklerini ve işyerlerini geliştirirlerken ya da işlerini büyütürlerken daha rahat hareket etmek imkanı bulmaktadırlar. Çünkü sigorta şirketleri işyerlerinin sorumlu olduğu faaliyetler ve fiiler yüzünden beklenmedik durumlarda üçüncü kişilerin mallarına ve canlarına gelecek zararları üstlenmiş olmaktadır. Sorumluluk sigortaları bu tür zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Bir kısım sorumluluk sigortalarını yaptırmak yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Zorunlu sorumluluk sigortaları şunlardır:

      Denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası

      Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası

      Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası

             Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası

      Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası

      Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası

Bir kısım sorumluluk sigortalarını yaptırmak ise tamamen mesleklerini yapan kişi ve kuruluşların tercihlerine bırakılmıştır. İstenirse sorumluluk sigortası yaptırırlar istemezlerse yaptırmazlar. Bu tür sorumluluk sigortalalarına da isteğe bağlı sorumluluk sigortaları deniyor.

Genel olarak isteğe bağlı sorumluluk sigortaları ile mesleklerini yaptıkları sırada herhangi bir nedenle üçüncü kişilere verilen bedeni ve maddi zararlar karşılanır.

Örneğin, bir işyerinde meydana gelen bir kaza sonucununda, işverenin yasal sorumluluğu uyarınca, yanında çalışan ve zarar gören işçilerin tazminat talepleri ile karşı karışya kalabilir. Eğer işveren bu sorumluluğu ile ilgili olarak bir işveren sorumluluk sigortası yaptırmışsa, sigorta şirketi bu tazminat taleplerini güvence altına almış olacaktır.

Ya da bir kuruluşta bulunan asansörlerin, marka, tip, taşıma kapasitesi ve kullanılış şekline göre periyodik bakımları yapılıyor olmasına rağmen yine de bir kaza ile karşılaşma olasılığı vardır. Bu durumlarda da işyeri sahiplerinin üçüncü kişilerin göreceği bedensel ve maddi zararlara karşı sorumlulukları vardır. Eğer işveren bu sorumluluğu ile ilgili olarak asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası yaptırmışsa, sigorta şirketi bu tazminat taleplerini güvence altına almış olacaktır.

Hatta insanlar günlük yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar yüzünden ortaya çıkacak kişisel sorumlulukları bile isteğe bağlı sorumluluk sigortası şeklinde sigorta ettirebilirler. Örneğin, evde beslenen evcil hayvanların neden olacağı zararlardan kaynaklanan sorumluluk da üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası poliçeis ise güvence altına alınabilir.

Bu ve benzer sorumluluk sigortalarında, sigorta şirketi, aynı zamanda ortaya çıkan kaza durumları ile ilgili olarak dava açılması halinde, hükmolunan avukatlık ücretleri ve mahkeme masraflarını da ödemekle yükümlüdür.

İsteğe bağlı sorumluluk sigortaları şunlardır:

      Tamamlayıcı hekim sorumluluk sigortası

      Mesleki sorumluluk sigortası

      İşveren sorumluluk sigortası

      Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

      İşletme ve ürün sorumluluk sigortası

      Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu sigortaların hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.