Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Beklenmedik zamanlarda işlerin ters gitmesi ve bir işyeri sahibinin sıkıntılı duruma düşmesi olmadık işten değildir. Herşeyin yolunda gittiği zamanlarda işveren de mutludur, çalışanlar da. İş yerinin iş yaptığı üçüncü kişiler açısından da sorun yoktur. Ama diyelim ki likit gaz üreten ve tüplere dolduran bir işyeriniz var. Bu tüplerin doldurulması sırasında bütün önlemleri almış almış olmanıza rağmen, yine de bir patlama oldu. Ya da bir gaz kaçağının neden olduğu bir yangın çıktı. Hatta tüplerin bayide depolandığı yerde bir patlama oldu. Bütün bu sayılan durumlarda üretici firma olarak bu olaylardan zarar gören üçüncü kişilere karşı sorumluluğunuz bulunmaktadır. Üçüncü kişilerin bu sırada göreceği bedensel ya da maddi bütün zararlar likit gaz üreten ve tüplere dolduran firmanın sorumluluğundadır. İşte buradaki sorumlulukların sigortalanması ile sigorta şirketleri sorumluluk riskini üzerine alarak üretici firmanın kendi işine daha rahat yoğunlaşmasına fırsat yaratmış olur.

Bir başka örnek, gezi tekneleri için verilebilir. Özellikle tatil dönemlerinde ve tatil yörelerinde günübirlik tekne turları çok yapılmaktadır. Burada da tekne sahibi veya tekneyi işletenler elbette her türlü güvenlik önlemini almışlardır. Ama havanın hiç birden bozması ve çok şiddetli bir fırtınaya yakalanmak hiç de olmayacak bir iş değildir. Ya da bir anlık bir dikkatsizlik sonucu iki tekne çarpışarak bir deniz kazasına neden olabilirler. Hatta sizin tekneniz bir koyda demirliyken de bir kaza yaşanabilir. Yine bu durumlarda yolcular bedensel ve maddi bir takım yaralanmalara ve zararlara maruz kalabilirler. Bu durumlardan da tekne sahibi veya tekneyi işletenler sorumludurlar. Buradaki sorumlulukların sigortalanması ile sigorta şirketleri sorumluluk riskini üzerine alarak tekne sahibi veya tekneyi işletenlerin kendi işlerini daha rahat yapmalarına fırsat yaratmış olur.

Genel olarak işyeri sahipleri, kendi alanlarında faaliyet gösterirken sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bütün önlemleri alacaklardır. Yine de bu sorumlulukların sigortalanması işyeri sahiplerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sayede işyerlerini geliştirmeleri, işlerini büyütmeleri daha kolay olmaktadır. Çünkü sigorta şirketleri işyerlerinin sorumlu olduğu faaliyetler ve fiiler yüzünden beklenmedik durumlarda üçüncü kişilerin mallarına ve canlarına gelecek zararları üstlenmiş olmaktadır. Sorumluluk sigortaları bu tür zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir.

Ancak sigortacılık sektöründe bazı faaliyet alanları ile ilgili olarak sorumluluk sigortalarının yaptırılması yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bunun iki örneğini yukarıda vermiş olduk.

  • Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası. LPG tüplerini dolduran firmaların, kendi firmalarında veya bayilerinde ya da tüketiciye ulaşan tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması veya gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu ortaya çıkan bedeni ve maddi zararları karşılar.
  • Denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası. Bir deniz aracı ile yolculuk sırasında, aradaki duraklamalar dahil, bir kaza meydana gelmesi halinde, yolculuk yapan yolcuların bedensel ya da maddi zararlarını karşılar.
  • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası. Meslekleri gereği tehlikeli maddelerle uğraşanların bir kaza sırasında neden oldukları, kusurları olsa da olmasa da üçüncü kişilerin bedeni ve maddi zararlarını karşılar.
  • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası. Kıyı tesisindeki herhangi bir olay nedeniyle, deniz sularında ortaya çıkan kirlenmenin neden olduğu temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve yok edilmesi için yapılacak masrafları karşılar.
  • Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası. Özel güvenlik görevlilerinin, görevlerini yaptıkları sırada üçüncü kişilere verecekleri zararları karşılar.
  • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası. Serbest ya da kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların, diş doktorlarının veya uzmanların mesleklerini yaptıkları sırada, son on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde verdiği zararlara karşılık tazminat talepleri ve yargılama giderlerini karşılar.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu sigortaların hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.