Zorunlu Sorumluluk Sigortası

İşyeri sahipleri, işleri ile ilgili faaliyetleri sırasında hareketleri ve fiilleri ile bazı zararlara neden olabilirler ya da beklenmedik bir kaza durumunda üçüncü kişilerin mallarına ve canlarına zarar verebilirler. Bu durumlardan da işyeri sahipleri sorumlu tutulurlar. Sorumluluk sigortaları bu şekilde ortaya çıkan zararları güvence altına almaktadır.

Hiç olmadık anlarda işler ters gider ve beklenmedik bir olay karşısında işyeri sahibi sıkıntılı duruma düşerse bu durumlarda sorumlu olduğu faaliyetlerden dolayı hasar ödemeleri ve tazminat talepleri ile karşı karşıya kalabilir.

Elbette hiçbir işyeri sahibi kötü durumlarla karşılaşmak istemez ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli olan önlemlerini mutlaka alır. Yine de her an bir risk endişesi ile yaşamak ve faaliyet göstermek, onların normal üretim ve hizmet faaliyetlerini doğru dürüst yapmalarını engelleyebilir. İşte sorumluluk sigortaları işyerlerinin sorumlu olduğu faaliyetler ve hareketler yüzünden beklenmedik durumlarda üçüncü kişilerin canlarına ya da mallarına gelecek zararları üstlenmiş olmaktadır. Bu önemli bir sigorta çeşididir. İşyeri sahiplerinin sorumlulukların sigortalanması, onlara işyerlerini geliştirmeleri ve işlerini büyütmeleri konusunda büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Sorumluluk sigortaları, zorunlu ve isteğe bağlı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Bazı işyerleri için sorumluluk sigortalarının yaptırılması yasalar ve yönetmeliklerle zorunlu tutulmuştur. Bir kısmı işyeri sahipleri içinse sorumluluk sigortalarının yaptırılması serbest bırakılmıştır.

Faaliyet gösteren bütün sigorta şirketlerinin ürün yelpazeleri içinde, hem yasaların zorunlu tuttuğu sorumluluk sigortaları çeşitleri hem de isteğe bağlı sorumluluk sigortaları çeşitleri bulunmaktadır. Sorumluluk sigortaları zorunlu olsa da olmasa da, işyeri sahiplerini sorumluluktan kurtaran, gerçek ve çağdaş bir güvence sunan sigortalardır.

Zorunlu olarak yaptırılması gereken sigorta çeşitleri şunlardır:

  • Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası
  • Denizyolu yolcu taşımacılığı zorunlu mali sorumluluk sigortası
  • Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası
  • Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunlu sorumluluk sigortası
  • Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası
  • Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası

Görüldüğü gibi sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlu tutulan işyerleri, ciddi olarak insan yaşamını ve çevreyi ilgilendiren, riskin gerçekleşmesi durumunda insanlara ölüm veya yaralanma gibi bedensel zararlar verebilecek alanlarda faaliyet gösteren işyerleridir.

Ayrıca zorunlu sorumluluk sigortaları ile, işletmeci firmanın haksız taleplere karşı savunmasını da güvence altına almış olmaktadır. Bu arada, bu sigorta ile ilgili olarak dava açılması durumunda, sigorta poliçesinin öngördüğü limitler içinde davanın takip ve yönlendirmesinde işyeri sahibi ile birlikte sigorta şirketi de söz sahibidir. Sigorta şirketi dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak karar verilen tazminat miktarı sigorta bedelini aşarsa, sigorta şirketi bu masrafları, sigorta bedelinin tazminat tutarına oranı tutarında öder.

Zorunlu sorumluluk sigortası ile sunulan güvenceler şunlardır:

  • Ölüm teminatı: Eğer kazanın olduğu tarihinden itibaren iki yıl içinde bu yüzden üçüncü bir kişi hayatını kayberse, ölenin desteğinden yoksun kalanların bu yöndeki tazminat tutarıdır.
  • Sakatlık teminatı: Eğer kaza sırasında veya kazanın olduğu tarihten itibaren iki yıl içinde üçüncü bir kişi sakat kalırsa, tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespit edilmesi halinde sakatlanma tazminat tutarıdır.
  • Tedavi giderleri teminatı: Kaza yüzünden yaralanan üçünçü kişilerin ilk yardım, muayene ve hastanede veya diğer kuruluşlardaki ayakta veya yatakta tedavi giderleridir.
  • Maddi hasar teminatı: Kaza sırasında, üçünçü kişilerin taşınır veya taşınmaz mallarında bir zarar meydana gelmesi halinde ortaya çıkan zararlardır.

 

Sorumluluk sigortaları birbirinden çok farklı çeşitlerde yapılmaktadır ve hepsinin kendine özgü genel şartları bulunmaktadır. Bu sigortaların hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.