İhtiyari Araç Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası

Bilindiği gibi karayolları trafik kanunu, trafiğe çıkan her aracın mutlaka zorunlu trafik sigortası yaptırılmasını şart koşuyor. Zorunlu trafik sigortası, bir kaza durumunda karşı araçta ortaya çıkan zararları gidermek amacıyla yapılıyor. Bu sigorta her yıl yeniden yaptırılmak zorundadır ve bu sigorta olmadan trafiğe çıkan araçları çok ciddi yaptırımlar bekler. Öncelikle yazılacak trafik cezasını ödemek gerekir, arkasından geçerli bir zorunlu trafik sigortasının ibraz edilmesi beklenir. Aksi halde aracın yola devam etmesine izin verilmez. Asıl ismi karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası olan bu sigortaya kısaca zorunlu trafik sigortası denmektedir.

Gelelim motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortasına. Bu sigortanın Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan genel şartlarına göre, bu sigortanın sağladığı güvence, zorunlu trafik sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmı içindir ve bu tutar poliçede yazılı limitleri geçemez. İhtiyari araç mali mesuliyet sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin karşılaşacağı haksız taleplere karşı da güvence sağlamaktadır. Bu sigorta şeklinin genel şartlarında göre, karşı tarafında manevi tazminat talepleri, ancak ek sözleşme ile güvence kapsamı içine alınmışsa karşılanabilir.

İhtiyari araç mali mesuliyet sorumluluk sigortasının yaptırılması, adından da anlaşılacağı üzere zorunlu değildir. Araç sahibi bu sigortayı yaptırıp patırmamakta serbesttir.

İhtiyari araç mali mesuliyet sorumluluk sigortasının kapsam dışında tuttuğu durumlar şu şekildedir:

 • Sigorta ettirenin kendisinin uğrayacağı zararlar
 • Aracı kullanan kişinin, aracı kullanırken uğrayacağı zararlar yüzünden ileri sürülen talepler
 • Araç sahibinin ya da aracı kullanan kişinin eşinin, çocuklarının, evlatlıklarının ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin uğrayacağı zararlar yüzünden yapılan talepler
 • Aracın sahibi ile aracı kullanan arasındaki ilişkide araca gelen zararlar yüzünden yapılan talepler
 • Aracın ve bu araçta taşınan malların veya çekilen şeylerin zarar görmesi yüzünden ileri sürülen talepler
 • Çalınan veya gaspedilen aracın sebep olduğu ve yasalara göre araç sahibinin sorumlu olmadığı zararlar
 • Aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek araca binenlerin zarara uğramaları yüzünden ileri sürülen talepler
 • Hız yarışları sırasında veya sürüş denemeleri sırasında meydana gelecek zararlar yüzünden yapılan talepler
 • Aracın onarım, bakım, gözetim, alım satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılmasından sonra aracın neden olduğu zararlar yüzünden yapılan talepler
 • Patlayıcı ve yanıcı maddeler taşınırken (yedek akaryakıt hariç) meydana gelen zararlar yüzünden ileri sürülen talepler
 • Terör olaylarında kullanılan araçların neden olduğu ve araç sahibinin sorumlu olmadığı zararlar

İhtiyari araç mali mesuliyet sorumluluk sigortaarında sigorta şirketi şu sayılan durumlarda sigorta ettirene rücu edilir:

 • Sigorta ettirenin kasıtlı hareketi yüzünden ya da ağır kusuru ile neden olunan zararlara ilişkin talepler
 • Aracın, geçerli bir sürücü belgesi olmayan kişiler tarafından kullanılması ya da geçerli bir trafik belgesi olmadan kullanılması halinde neden olunan zararlara ilişkin talepler
 • Aracın, alkollü içkilerin etkisi altında olan veya güvenli sürme yeteneğini kaybetmiş olan ya da uyuşturucu madde almış kişiler tarafından kullanılması halinde sebep olunan zararlara ilişkin talepler
 • Araçların yolcu için uygun olmayan yerlerinde yolcu taşınması ya da yetkili makamlar tarafından belirlenen kapasite dışında fazla yolcu veya yük taşınması yüzünden doğacak zararlara ilişkin talepler

Bu sayılanlar dışında bir hasar durumunda sigorta ettiren üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmezse ve bu yüzden zarar miktarı daha büyürse, sigorta şirketi zarar görene ödeyeceği tazminat miktarından bu oranda sigorta ettirene rücu edebilir.

 

İhtiyari araç mali mesuliyet sorumluluk sigortası ile ilgili olarak, uygulama esasları, hangi durumları kapsadığı, hangi durumları kapsam dışı tuttuğu, hangi güvenceleri verdiği ve benzeri birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.