Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Herkes güvenli bir yaşam sürmek ister. Ama hayat beklenmedik sürprizlerle doludur. Olmadık zamanlarda olmadık durumlarla karşılaşmak her an için mümkündür. Ferdi kaza sigortası, bir kişinin aniden ve beklenmedik şekilde karşılaştığı bir kaza sonucunda bedensel olarak gördğğü zararları güvence altına alan bir sigorta çeşididir. Bedensel zararlar ölüm olabileceği gibi yaralanma ve sakatlanma şeklinde de ortaya çıkabilir.

Ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre kaza olarak kabul edilen durumlar şunlardır:

 • Aniden ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan gazların solunması
 • Yanık olayları, kasların ve sinirlerin incinmesi, kopması ya da burkulması
 • Böcek veya yılan sokması ile meydana gelen zehirlenme olayları
 • Kuduz yüzünden yaşamın kaybedilmesi veya köpeğin ısırması ile bedensel zarara uğranması

Ferdi kaza sigortası genel şartları, kaza olarak kabul edilmeyen durumları da ayrıca şu şekilde saymıştır:

 • Herhangi bir hastalığın soncuna bağlı durumlar
 • Sigorta poliçesinde belirlenen bir kaza dışında aşırı ısı, donma veya güneş çarpması gibi olaylar
 • Her ne şekilde yapılmış olursa olsun, intihar veya intihara teşebbüs etme
 • Aşırı sarhoşluk durumu ve ilaç ve zararlı madde kullanımı
 • Sigorta poliçesinde belirlenen bir kaza dışında yapılan bir ameliyat ve ışın tedavisi yüzünden ortaya çıkan ölüm veya bedensel zararlar

Ferdi kaza sigortası genel şartlarının, sigortanın kapsamı dışında saydığı durumlar ise şunlardır:

 • Savaş ve savaş sayılacak bir harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bu durumlardan doğan kargaşa hali
 • Grev, lokavt, işçi hareketleri ve halk hareketlerine karışma durumu
 • Cinayet işlemek, suç işlemek ya da bunlara teşebbüs etmek durumu
 • Tehlike içindeki malları kurtarmak durumu hariç, sigorta ettirenin kendisini bilerek tehlikeye atması
 • Terör hareketleri ve bu hareketleri önlemek için yapılan müdahaleler
 • Nükleer, biyolojik veya kimyasal tehlikeler yaratacak saldırı ve sabotaj hareketleri
 • Terör hareketlerine katılma
 • Sigorta poliçesinde belirlenen bir kaza dışında meydana gelen suda boğulmalar

Ferdi kaza sigortası, poliçede aksine madde yoksa aşağıda sayılan durumlardan doğacak zararlar da güvence dışındadır:

 • Motosiklete binmek veya kullanmak
 • Açık deniz balıkçılığı, sürgün avları ve vahşi hayvan avcılığı
 • Dağcılık, kar sporları, binicilik, halter, boks, güreş, futbol, basketbol ve yelken gibi profesyonel spor hareketleri
 • Bütün spor karşılaşmaları ile sürat yarışları
 • Havada yolcu dışında bir sıfatla uçma
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

Ferdi kaza sigortasının sağladığı güvenceler, temel olarak iki çeşit güvence sunmaktadır: ölüm teminatı ve daimi maluliyet teminatı.

Ölüm teminatı, poliçe süresi içinde, aniden ve sigortalının iradesi dışında meydana gelen bir kaza kaza sonucu sigortalının ölümü halinde verilen bir güvencedir. Ölüm, kazanın meydana geldiği tarihte veya bir sene içinde gerçekleşmişse sigorta bedeli ödenir.

Daimi maluliyet teminatı, poliçe süresi içinde, aniden ve sigortalının iradesi dışında meydana gelen bir kaza kaza sonucu, kazanın meydana geldiği tarihte veya iki sene içinde bir sakatlık durumu meydana gelmesi halinde verilen bir güvencedir. Sigorta bedeli, sakatlığın şekline göre belli oranlar içinde ödenir.

Bu iki güvencenin dışında şu güvencelerden biri veya ikisi birden de verilebilir: gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatı.

Gündelik tazminat, sigortalının kaza sonucu bir süre çalışamayacak olması durumunda ödenir. Sigortalı kısmen çalışabilecek duruma gelirse sigorta bedelinin yarısı ödenir. Gündelik tazminat ödemesi, tedavinin başladığı gün başlar, sigortalı çalışacak duruma geldiği gün biter. Bu süre en çok 200 gündür.

Tedavi masrafları teminatı ise, kaza günü başlayan ve bir sene süre ile yapılan doktor, hastahane, ilaç ve diğer masrafları karşılar.

 

Ferdi kaza sigortasının kapsadığı ya da kapsam dışı tuttuğu durumlar, verdiği güvence çeşitleri ve buna benzer birçok konuda danışmanlık hizmeti alınmasında yarar bulunmaktadır.